De gelauwerde architect Herman Hertzberger is op 90-jarige leeftijd nog altijd actief. Zijn meest iconische gebouw, ‘Centraal Beheer’ in Apeldoorn uit 1972, wordt getransformeerd van verlaten kantoorgebouw tot een hedendaagse, duurzame plek voor wonen, werken en recreëren. Hertzberger noemt deze transformatie ‘the proof of the pudding’, omdat zijn structuralistische idealen uit de jaren 60 en 70 al beoogden dat gebouwen flexibel en duurzaam moesten zijn. Maar is de huidige tijd nog ontvankelijk voor zijn visie? Wat prevaleert? Winstgevende vierkante meters of ruimte voor mensen?

Woensdag 29 maart 2023
Aanvang 20.00 uur
Einde film 21.45 uur
Locatie Bock in de Blikken, Paterserf 10 Oosterhout
Toegang 10€

Vanaf 19.30 staat de koffie en thee klaar.

Na afloop is de bar geopend. We vinden het leuk om daar samen te bespreken welke overeenkomsten je ziet tussen de film en de Oosterhoutse panden met een mogelijke herbestemming.